Dobrodošli na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko!

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko se ukvarjamo z vzgojo in izobraževanjem, ki poteka skozi celotno življenje in v različnih okoliščinah. S študijem pri nasboste na teoretski in praktični ravni spoznavali procese vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh šolskega sistema ter formalno in neformalno izobraževanje odraslih. Pridobili boste znanja, potrebna za razumevanje, osmišljanje in izvajanje različnih vzgojnih, izobraževalnih in učnih procesov in praks, pedagoško/andragoško vodenje osebja in institucij, znanja, potrebna za razvoj in raziskovanje področja vzgoje in izobraževanja ter ustrezna interdisciplinarna znanja za kakovostno delo na področju vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.

Ta čas je na oddelku zaposlenih 23 učiteljev, asistentov ter strokovnega osebja v knjižnici in tajništvu.

Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvajamo bolonjske študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji študija.

  • Na prvi, dodiplomski stopnji študija, lahko izbirate med enopredmetnim programom Pedagogika in andragogika - E in dvopredmetnim programom Pedagogika in andragogika – D. Dvopredmetni študijski program vam omogoča študij pedagogike in andragogike v kombinaciji s katerimkoli dvodisciplinarnim študijskim programom, ki ga ponuja Filozofska fakulteta. Prva stopnja študija (dodiplomska) traja tri leta, po končanem študiju dobite naziv profesor pedagogike in andragogike.
  • Na drugi, podiplomski (magistrski) stopnji študija, Oddelek za pedagogiko in andragogiko izvaja štiri programe: dva enopredmetna študijska programa (MA Pedagogika - E, MA Andragogika - E) in dva dvopredmetna študijska programa (MA Pedagogika – D, MA Andragogika – D). Študij na dvopredmetnem programu študentje enako kot na prvi stopnji kombinirajo z drugim dvopredmetnim študijskih programom, ki ga ponuja Filozofska fakulteta. Magistrski študij traja dve leti, študentje pa si pridobijo naziv magister profesor pedagogike oz. magister profesor andragogike.
  • Na tretji (doktorski) stopnji študija Oddelek za pedagogiko in andragogiko izvaja dva študijska programa in sicer program Pedagogika in program Andragogika, oba pa prinašata naziv doktor znanosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posodabljanje baze podatkov o diplomantkah in diplomantih Oddelka za pedagogiko in andragogiko

na Oddelku za pedagogiko in andragogiko smo se odločili posodobiti bazo podatkov o naših diplomantkah in diplomantih. V ta namen vas prosimo, da spodaj vnesete vaše podatke. Te bomo uporabili izključno za obveščanje o novostih in dogajanju v okviru dela našega oddelka. Veseli bomo tudi tistih odgovorov, s katerimi boste sporočili, da ni sprememb.

Ime in priimek:
(Dekliški priimek):
Naslov:
E-poštni naslov:
(Mobilni) telefon:
Podatke posredujete po e-pošti: ursa.cernic@ff.uni-lj.si
Vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo