Citiranje

Pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog dosledno upoštevajte oddelčna pravila citiranja in navajanja virov.

-- Podrobna navodila kako navajati vire si lahko ogledate tukaj (PDF, 304 KB), primer oblikovanega seznama literature pa tukaj (PDF, 64 KB).

Zadnja sprememba navodil: 4. april 2017