Andragoška spoznanja
ANTUS Zbirka predpisov
CEPS
Časopis za kritiko znanosti
Defektologica Slovenica
Didakta
Educa
HRM
Iskanja
Kakovostna starost
Pedagoška obzorja = Didactica sl.
Pogled - Acta Suicidologica
Preverjanje in ocenjevanje
Ptički brez gnezda
Revija za kriminalistiko in krimin.
Socialna pedagogika
Sodobna pedagogika
Šolska kronika
Šolski razgledi
Šolsko polje
Šolsko svetovalno delo
Vzgoja
Vzgoja in izobraževanje

Vodenje v vzgoji in izobraževanju
Andragoške studije
Comparative Education Review
Croatian journal of education
Early Childhood Research Quarterly
Education permanente
Harvard Education review
International Journal of Education and Ageing
International Journal of Lifelong Education
Journal of Educational Measurement
Lline : Lifelong learning in Europe
Napredak
Sociology of Education
Studies in Philosophy and Education
Theory and Research in Education
Zeitschrift für Pädagogik