Obvestila

22. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Andreja Hočevar

GOVORILNE URE - DR. M. KOVAČ ŠEBART IN DR. ANDREJA HOČEVAR

Naslednji teden, zaradi odsotnosti, odpadejo govorilne ure pri dr. M. Kovač Šebart. Lahko ji pišete na e naslov. Če želite vpogled v kolokvijski oz. izpitni izdelek, lahko pridete na govorilne ure k dr. A. Hočevar.

Govorilne ure pri dr. A. Hočevar bodo v torek, 26. 6. 2018, od 10.00 do 12.00 (in ne v sredo!).

Lep pozdrav,

Andreja Hočevar in Mojca Kovač Šebart

21. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Jana Kalin

Govorilne ure - Jana Kalin

V torek, 26. 6. 2018, odpadejo govorilne ure. V juliju bodo še 3. in 10. 7. 2018; potem pa ponovno 28. 8. 2018. V vmesnem času sem vam na voljo po elektronski pošti. Hvala za razumevanje.

20. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

RAZPORED USTNIH IZPITOV PRI PEDAGOŠKI STATISTIKI

Ustni izpiti pri Pedagoški statistiki bodo potekali po naslednjem razporedu:

ČETRTEK, 21.6. 2018
ob 8.30:

18170155
18170187
18170195

ob 12.00:

18170186
18170149

PETEK, 22.6.2018
ob 8.00:

18170194
18171020
18170144

ob 10.00:

18170969
18170161

TOREK, 26.6.2018
ob 8.00:

18151251
18170152
18170116

Ostali izpiti so bili ocenjeni negativno. Vpogled lahko opravite v petek, 22. 6.2018 ob 9.00.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

19. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

Rezultati izpita 12. 6. 2018

Rezultati izpita so sledeči:

PE2 Šolsko svetovalno delo II
18173277: (7) + ustni zagovor
18173137: (8/9)
18173264: (9)
18173388: (8/9)

PE2 Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij
18163225: (7)
18163546: (6/7)
18173120: (6/7)
18173133: (8/9)

PE1 Šolsko svetovalno delo I
18150042: (7)
18140274: (7)

PE1 Šolska pedagogika
18161198: (9)
18150039: (6/7)
18150916: (7)
18160004: (7/8)
18160073: (9)
18150099: (7/8)
18160005: (8)
18150724: (8)
18160092: (7)
18160100: (8)
18141077: (6)
18160116: (7/8)
18160118: (9)
18160124: (6/7)
18150135: (8)
18150145: (7)
18150148: (7)
18150150: (8)
18160133: (8)
18160673: (6)

Ostali izpiti so bili ocenjeni z negativno oceno. Končna ocena je vpisana v VIS.
Vpogled v izpitne izdelke je mogoč v času govorilnih ur.
Lep pozdrav, Petra G. Mrvar

19. 6. 2018Vsi letnikiasist. dr. Marjeta Šarić

Rezultati izpita iz Pedagoške psihologije

Rezultati izpita in kolokvija iz Pedagoške psihologije (E, I-D , II-D), ki ste ga pisali v četrtek, 14. 6., bodo v

četrtek, 21. 6. ob 11h v predavalnici 434.

Poleg povratne informacije bo potekal tudi dogovor o ustnem delu izpita.

Lep pozdrav, Marjeta Šarić

18. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Robi Kroflič

rezultati izpita iz POOPP 7.6.2018

POOPP – izpit 7.6.2018

18161198 7
18150045 5
18161201 6
18150086 5
18150089 7
18160079 7
18150105 6
18160083 7
18160112 5

Robi Kroflič

18. 6. 2018Vsi letnikiNevenka Princes, prof. ped. in soc.

VSEM ŠTUDENTOM

Vabilo študentkam in študentom za sodelovanje v projektih javnega razpisa
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v okviru programa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018« razpisuje 2 prosti mesti za dva študenta in sicer za:
1. enega študenta 2. stopnje MAG andragogike. Študent bo sodeloval še z drugimi devetimi študenti iz različnih fakultet v projektu z nazivom »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji«,
2. enega študenta 1. stopnje UNI pedagogike in andragogike. Študent bo sodeloval še z drugimi sedmimi študenti iz različnih fakultet v projektu z nazivom »Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov?«.

V okviru projekta »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji« bodo študentje za obiskovalce Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pripravili predstavitev endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji s pomočjo znanstvenih, naravoslovnih in informacijskih ilustracij, strokovnih opisov, izvedli bodo pedagoške in andragoške programe ter vsebine pripravili tudi v angleškem jeziku.
Projekt »Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov?« izpostavlja problematiko zavrženih surovin – smeti in išče rešitve za ponovno uporabo odpadkov. Študenti bodo analizirali kakšna je količina proizvedenih odpadkov v Sloveniji in kako se le-ta spreminja med pripadniki različnih starostnih struktur ter smeti uporabili v umetniške namene. Namen projekta je razumeti javno dojemanje in najti možnosti recikliranja trdih odpadkov, cilj pa, s pomočjo umetnosti vpeljati spremembo odnosa do smeti.

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta redno vpisani na redni študijski program ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekte bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Dolžina trajanja projektov, če bosta izbrana na javnem razpisu, je 3 mesece, z zaključkom najkasneje do 15. 9. 2018.
Predvidena denarna spodbuda študentu: 9 EUR bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto/mesec).

PRIJAVA »Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji«
PRIJAVA »Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov?
Prijave za sodelovanje v projektih zbiramo do vključno srede, 20. 6. 2018.

V primeru, da bo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, bodo prijavljeni študenti o izboru obveščeni najkasneje do 22. 6. 2018.

Za dodate informacije smo na voljo:
PROJEKTNA PISARNA UL ALUO
Erjavčeva 23
SI-1000 Ljubljana
T: 01 421 25 22
E: anja.sterle@aluo.uni-lj.si

18. 6. 2018Vsi letnikiNevenka Princes, prof. ped. in soc.

OBVESTILO “PRIJAVA IN ODJAVA OD IZPITOV (za študente 1. in 2. stopnje)”

V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKA O IZPITNEM REDU FF, ki pravi:
Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh tednov. Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.
Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom.

18. 6. 2018Vsi letnikiUrša Černič, univ. dipl. pedagoginja in etnologinja

IZPIT - ETIKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, doc. dr. Tadej Troha

IZPIT 21. 6. 2018 / kabinet 504

10.00
Nina BOROVNIK
Maja JEZERNIK

11.00
Pia KINK
Cintija SOBOČAN

12.00
Sanja PETEK

17. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Rezultati delnega izpita - Didaktika I (eno- in dvopredmetni, rok 31. 5. 2018)

Na izpitu iz predmeta Didaktika I (E, DVO, rok 31. 5. 2018) so bili pozitivno ocenjeni naslednji študentje:

Vpisna številka / ocena

18150145 zd 6
18150152 pdb 8
18151095 db 7
18160037 db 7
18160086 ustni zagovor (19.6. ob 15.30)
18160089 pdb 9
18160099 db 7
18160101 db 7
18160705 db 7
18160801 db 7
18170025 db 7
18170030 ustni zagovor (19.6. ob 15.15)
18170148 zd 6
18170149 db 7
18170151 pdb 8
18170152 odl 10
18170155 pdb 9
18170158 zd 6
18170166 db 7
18170168 pdb 9
18170177 pdb 8
18170179 pdb 8
18170195 db 7
18170485 db 7
18170491 pdb 8
18170729 ustni zagovor (18.6. ob 14.45)
18170969 pdb 8
18171017 zd 6
18171018 pdb 9
18171020 pdb 8

Vsi ostali izdelki so bili negativni. Študentke, ki imate predviden ustni zagovor, se oglasite v zgoraj navedenem terminu v kabinetu 540.

Vpogled v popravljene izpite je mogoč v času govorilnih ur, te bodo v prihodnjem tednu v ponedeljek (18.6.) ob 16.15 do 17.30. Če prihajate samo na vpogled, posebna predhodna spletna najava ni potrebna.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

16. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Rezultati delnega izpita - Didaktika II (eno- in dvopredmetni, rok 29. 5. 2018)

Na izpitu iz predmeta Didaktika II (E, DVO, rok 29. 5. 2018) so bili pozitivno ocenjeni naslednji študentje:

Vpisna številka / ocena

18161197 zd 6
18160054 zd 6
18161198 db 6/7
18160887 pogojno zd (-6)
18160055 db 7
18160057 pdb 9
18160004 pdb 7/8
18160063 pogojno zd (-6)
18160066 zd 6
18160095 zd 6
18150060 zd 6
18150087 zd 6
18173132 pdb 9
18150094 pdb 8
18160078 db 7
18160083 db 7
18160084 pdb 8/9
18150724 pdb 8/9
18160092 db 7
18150110 pdb 7/8
18160846 pogojno zd (-6)
18151247 zd 6
18141077 pogojno zd (-6)
18160105 zd 6
18160106 pdb 9
18160109 zd 6/7
18160112 zd 6

Vsi ostali izdelki so bili negativni. Ocena "pogojno zd (-6)" pomeni, da morate v primeru neuspešnega ustnega dela izpita opravljati pisni del izpita ponovno v celoti.

Študentke, ki ste opravile pisni del izpita, se prijavite na ustni del izpita v enem od razpisanih terminov na povezavi: https://calendly.com/damijan-stefanc/ustni-izpit

Če boste imele težavo s prijavljanjem, mi napišite mail.

Vpogled v popravljene izpite je mogoč v času govorilnih ur, te bodo v prihodnjem tednu v ponedeljek (18.6.) ob 16.15 do 17.30. Če prihajate samo na vpogled, posebna predhodna spletna najava ni potrebna.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

16. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Borut Mikulec

Govorilne ure v mesecu juniju

Pozdravljeni,
sporočam, da bodo govorilne ure zadnja dva tedna v mesecu juniju potekale po spremenjenem urniku, in sicer v sredo 20. 6. od 10.00 do 12.00 ure ter v torek 26. 6. od 13.30 do 15.30.
Borut Mikulec

15. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

VPOGLED V IZPITE IZ PEDAGOŠKE METODOLOGIJE/METODOLOGIJE in IZ UVODA V PEDAGOŠKO METODOLOGIJO

Vpogled v izpitne pole pri predmetih Pedagoška metodologija, Metodologija in Uvod v pedagoško metodologijo lahko opravite v ponedeljek, 18.6. ob 8.00.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

12. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Borut Mikulec

Govorilne ure

Sporočam, da v sredo (13. 6. 2018) govorilne ure odpadejo.
Lep pozdrav,
Borut Mikulec

12. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

Govorilne ure

Govorilne ure bodo potekale:

pet., 15. 6. 2018 od 9.00 – 11.00 ure
pon., 18. 6. 2018 od 10.00 – 12.00 ure
pet., 29. 6. 2018 od 9.30 – 11.30 ure
sre., 4. 7. 2018 od 10.00 – 12.00 ure

Prosim, da se predhodno najavite po e-pošti!

Lep pozdrav,
dr. Monika Govekar-Okoliš

12. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Vesna Podgornik

GOVORILNE URE V JUNIJU

Govorilne ure v mesecu juniju potekajo po naslednjem urniku:
5.06.2018 med 10.00 in 12.00
13.06.2018 med 10.00 in 11.30
18.06.2018 med 14.00 in 15.30
27.06.2018 med 13.30 in 14.30

Vsaj dan prej se prosim napovejte po e-pošti.

11. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

Razpored ustnih izpitov pri Pedagoški statistiki

Ustni izpiti pri Pedagoški statistiki bodo potekali po naslednjem razporedu:

TOREK, 12. 6. ob 14.00
18171023
18170739
18170016

SREDA, 13.6. ob 8.00
18150143
18120473

Vpogled v izpitne pole je možen v sredo, 13.6., ob 9.00.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

11. 6. 2018BA - 2. letnikasist. dr. Katja Jeznik

Rezultati kolokvija II pri POOPP

Ocene drugega kolokvija pri POOPP, ki je potekal v četrtek, 7. 6., so sledeče:

18160055 7
18150724 10
18150094 9
18177118 7
18160005 8
18141077 8
18177115 6

Vpogled je možen v času govorilnih ur. Tisti, ki ste oba kolokvija pri predmetu opravili pozitivno, se za vpis ocene prijavite na prvi razpisan izpitni rok pri predmetu.
Lep pozdrav!
Katja Jeznik

10. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Robi Kroflič

Rezultati Teorije vzgoje (predrok)

Teorija vzgoje 6.6.2018

18150044 7
18111397 5 (8,5 T)
18140094 5 (7,5 T)
18160119 5 (7,5 T)
18160118 9
18140046 8
18160122 5 (5 T)
18160123 5 (8,5 T)
18150132 5 (6 T)
18150005 7
18150135 5 (8 T)
18160126 5 (2 T)
18140003 5 (6 T)
18150137 5 (4,5 T)
18140062 9
18160129 5 (6 T)
18140067 5 (6 T)
18130788 5 (8,5 T)
18131224 5 (10 T)
18120905 6
18150448 5 (5 T)
18150786 5 (9,5 T)
18150148 5 (2,5 T)
18140081 6
18140088 5 (8 T)
18160133 6
18131231 5 (6 T)
18161149 5 (3 T)
18120034 5 (10,5 T)

Večina negativnih je daleč pod pragom pozitive! Zato v bodoče BERITE vprašanja (ki se vedno ne "skladajo" z vnaprej pripravljenimi odgovori) in PIŠITE z glavo in čitljivo.

10. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Jana Kalin

Govorilne ure - Jana Kalin

V torek, 12. 6. 2018, odpadejo govorilne ure. Zadnje govorilne ure v juniju bodo 19. 6. po spremenjenem urniku, in sicer od 13.00 - 14.30. V juliju bodo govorilne ure še 3. 7. in 10.7. Hvala za razumevanje.

8. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Mojca Kovač Šebart

SPREMEMBA GOVORILNIH UR_POPRAVEK URE

Naslednji teden bodo govorilne ure v četrtek, 14. 6. 2018, od 12.00 do 14.00 (in ne od 10.00 do 12.00, kot je bilo prvotno najavljeno) . Govorilne ure v sredo odpadejo.

Lep pozdrav,

Mojca Kovač Šebart

PS Prosim, da v naslednjih tednih spremljate obvestila, ker se bodo govorilne ure zaradi izpitnih rokov in drugih obveznosti morda časovno prestavljale.

8. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Andreja Hočevar

GOVORILNE URE NASLEDNJI TEDEN_POPRAVEK URE

Naslednji teden bodo govorilne ure v četrtek, 14. 6. 2018, od 12.00 do 14.00 (in ne od 10.00 do 12.00, kot je bilo prvotno najavljeno). Govorilne ure v sredo, 13. 6. 2018, odpadejo.

Lep pozdrav,

Andreja Hočevar

PS Prosim, da v naslednjih tednih spremljate obvestila, ker se bodo govorilne ure zaradi izpitnih rokov in drugih obveznosti morda časovno prestavljale.

8. 6. 2018Vsi letnikiUrša Černič, univ. dipl. pedagoginja in etnologinja

Knjižnica

Med 11. - 15. junijem bo knjižnica odprta le v času uradnih ur.

8. 6. 2018Vsi letnikiNevenka Princes, prof. ped. in soc.

VSEM ŠTUDENTOM

Tajništvo oddelka bo danes zaprto.

7. 6. 2018Vsi letnikidoc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

Govorilne ure - junij in julij

Govorilne ure v juniju in juliju bodo v naslednjih terminih:
- torek, 12.6., od 11.00 do 12.00,
- torek, 26.6., od 11.00 do 12.00 in
- ponedeljek, 2.7., od 11.00 do 12.00.
Lep pozdrav, Petra G Mrvar

7. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc

Govorilne ure v mesecu juniju

Pozdravljeni!
V juniju bodo govorilne ure potekale ob ponedeljkih (11., 18., 25. julij in 2. julij), vsakič med 9.00 in 10.00.
Klara S. Ermenc

6. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

VPOGLED V KOLOKVIJSKE POLE

Vpogled v kolokvijske pole lahko opravite v četrtek, 7.6. ob 9.30.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

5. 6. 2018Vsi letnikiasist. dr. Marjeta Šarić

Govorilne ure - sprememba

V petek, 8. 6., bodo govorilne ure prestavljene, potekale bodo med 8. in 9. uro.

Lep pozdrav, Marjeta Šarić

4. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

Ustni izpiti pri Pedagoški statistiki

Spoštovani,
ustni izpiti pri Pedagoški statistiki bodo potekali po naslednjem razporedu:

TOREK, 5.6. 2018 ob 14.00
18170151
18170159
18160086

SREDA, 6.6. 2018
ob 8.30
18171018
18170143
18170179
ob 9.30
18160590

ČETRTEK, 7.6.2018 ob 8.30
18160069

zagovor: 18170195 (Ocena ni pozitivna. Če bo zagovor pozitiven, boste lahko pristopili k ustnemu izpitu.)

Vpogled v izpitne pole lahko opravite v četrtek, 7.6.2018, ob 9.00.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

4. 6. 2018Vsi letnikiasist. dr. Katja Jeznik

Govorilne ure

V tem tednu bodo govorilne ure potekale v sredo (6. 6.) med 10:30 in 12:30.
Lep pozdrav
Katja Jeznik

4. 6. 2018BA - 2. letnikasist. dr. Katja Jeznik

POOPP

Ocene drugega kolokvija pri POOPP, ki je potekal v četrtek, 31. 5., so sledeče:
18161197 9
18160887 8
18160004 8
18160057 6
18150761 7
18160066 6
18177112 7
18160072 8
18177117 7
18160073 10
18160843 6
18150099 8
18160005 5
18177118 5
18160088 5
18160092 9
18160095 8
18160846 6
18151247 9
18141077 6
18160105 6
18160106 9
18160109 6
18160110 7
18160082 8
Vpogled je možen v času govorilnih ur, ki bodo ta teden izjemoma potekale v sredo 6. 6., med 10:30 in 12:30.
Tisti, ki ste oba kolokvija pri predmetu opravili pozitivno, se prijavite na prvi razpisan izpitni rok pri predmetu.
Drug termin kolokvija bo v četrtek, 7. 6. ob 9:40 v predavalnici 019. Posebna prijava ni potrebna.

Lep pozdrav
Katja Jeznik

4. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Barbara Šteh

Govorilne ure pri Barbari Šteh

Pozdravljeni,
Govorilne ure v ponedeljek, 11.6.2018, odpadejo. Sicer potekajo po običajnem urniku do 16.7.2018.
Lp, Barbara Šteh

4. 6. 2018MA - 1. letnikizr. prof. dr. Barbara Šteh

Povratna informacija pri predmetu Psihologija učenja in izobraževanja odraslih

Pozdravljeni,
Povratno informacijo o rezultatih izpita pri Psihologiji učenja in izobraževanju odraslih boste prejeli v torek, 5.6., ob 15h v didaktični učilnici.
Lep pozdrav,
Barbara Šteh

1. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Zaključevanje ocen v VISu

Študentje, ki ste opravili pisni izpit pri Didaktiki I v dveh delih in se niste prijavili v VISu, se morate prijaviti na prvi naslednji razpisan izpitni rok, da vam vnesem oceno.

Študentje pri Didaktiki II se prav tako prijavite (če se še niste) na izpitni rok v VISu, ki je najbližji terminu ustnega dela izpita. Po uspešno opravljenem ustnem delu vam bom tako lahko vnesel izpitno oceno v VIS.

Enako velja za študente pri predmetu Kurikularne teorije: ko se prijavite na termin ustnega izpita v aplikaciji Calendly, se hkrati prijavite tudi v VISu na prvi naslednji izpitni rok, da vam vnesem v VIS izpitno oceno.

V primeru nejasnosti se oglasite na gov. urah ali napišite mail. Prav tako se na gov. urah oglasite študentje, ki želite pred vpisom v VIS informacijo o oceni, ki vam bo zaključena na podlagi opravljenih delnih izpitov.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

1. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Ustni izpiti in zagovori pri predmetih Didaktika I, II in Kurikularne teorije

Študentje, ki morate pri meni opraviti ustni izpit ali ustni zagovor, se prijavite na enega od razpisanih terminov na spletni povezavi: https://calendly.com/damijan-stefanc/ustni-izpit

Pozor: to je povezava za prijavo na ustne izpite in zagovore. Če se želite prijaviti na gov. ure, uporabite povezavo: https://calendly.com/damijan-stefanc/govorilne-ure

Podrobnejše informacije za posamezne predmete:

Kurikularne teorije: opravljate samo ustni izpit. Prijavite se na kateri koli razpisan termin v aplikaciji Calendly (povezava zgoraj). Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je oddana seminarska naloga. Prijavite se tudi v VISu na najbližji razpisan izpitni rok, da vam bom lahko vnesel izpitno oceno.

Didaktika II: po uspešno opravljenem pisnem delu izpita morate opraviti še ustni del izpita. Prijavite se na enega od razpoložljivih terminov v aplikaciji Calendly (povezava zgoraj). Pogoj za opravljanje ustnega dela izpita je pozitivno ocenjen pisni izpit in hospitacijsko poročilo.

Didaktika I: izpiti so pisni, le izjemoma boste imeli nekateri študentje predviden ustni zagovor. V tem primeru se v aplikaciji Calendly (povezava zgoraj) prijavite na zagovor v čim bližjem terminu, vsekakor pa ne kasneje kot 2 tedna po tem, ko ste izvedeli za ustni zagovor. V kolikor se ustnega zagovora ne udeležite, vam zaključim nižjo oceno (praviloma to pomeni negativno).
Povsem enako kot za Didaktiko I velja tudi za vse ostale predmete (SDPM Didaktika, CPI Didaktika, ipd.), kjer so izpiti načeloma le pisni.

V primeru nejasnosti se oglasite na govorilnih urah ali pa napišite mail.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

1. 6. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Govorilne ure v poletnem času

V poletnem obdobju bodo govorilne ure pri meni potekale v naslednjih terminih:

junij 2018
pon, 4.6. od 16.00 do 17.00
tor, 12.6. od 14.00 do 15.30
pon, 18.6. od 16.15 do 17.30
tor, 26.6. od 16.00 do 17.00

julij 2018
sre, 4.7. od 9.00 do 10.30

avgust 2018
pon, 20. 8. od 16.00 do 17.30
sre, 29. 8. od 9.00 do 10.30

september 2018
sre, 5. 9. od 10.00 do 11.30
sre, 12. 9. od 9.00 do 10.30
pon, 17. 9. od 16.00 do 17.00
pon, 24.9. od 16.00 do 17.00

Študentke prosim, da se na govorilne ure pri meni najavite na spletni aplikaciji Calendly na naslednji povezavi: https://calendly.com/damijan-stefanc/govorilne-ure

V kolikor so na izbrani datum vsi termini že zasedeni, lahko pridete na govorilne ure tudi nenajavljene, a vas prosim, če svoj prihod sporočite po e-pošti. Če na posamezen datum ne bo najavljene nobene študentke, bodo tisti dan govorilne ure brez posebnega obvestila odpadle.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

1. 6. 2018Vsi letnikired. prof. dr. Jana Kalin

Govorilne ure - Jana Kalin

Zaradi službene zadržanosti v torek, 5. junija 2018, ne bo govorilnih ur. Nadomestni termin je v četrtek, 7. junija od 10.30 - 11.30. Hvala za razumevanje!

31. 5. 2018Vsi letnikiNevenka Princes, prof. ped. in soc.

VSEM ŠTUDENTOM

Pozdravljeni,
sem starejša študentka, ki potrebuje inštrukcije pri Pedagoški statistiki 1.letnik. Če je katera zainteresirana naj mi piše prosim na mail: hawai22@gmail.com. Plačilo in termini po dogovoru.

30. 5. 2018Vsi letnikiNevenka Princes, prof. ped. in soc.

1. letnik - izpit iz Antropologije vzgoje

Obveščam vas, da je spremenjen izpitni rok iz Antropologije vzgoje iz 12. 6. 2018 na 19. 6. 2018.

29. 5. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

VPOGLED V KOLOKVIJSKE POLE

Vpogled v kolokvijske pole lahko opravite v četrtek, 31.5. ob 9h.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

29. 5. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Jasna Mažgon

KOLOKVIJ PRI PEDAGOŠKI STATISTIKI ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE

Naslednji rok za kolokvij pri Pedagoški statistiki bo 4.6.2018 ob 8.00 v pred. 34.
Lep pozdrav
Jasna Mažgon

28. 5. 2018Vsi letnikiasist. dr. Katja Jeznik

Govorilne ure - prestavljena ura

Govorilne ure bodo v četrtek, 31. 5., potekale med 13:00 in 15:00.
Katja Jeznik

28. 5. 2018Vsi letnikiasist. dr. Marjeta Šarić

govorilne ure - sprememba termina

V petek, 1. 6., govorilne ure odpadejo. Nadomestni termin je v četrtek, 31. 5., med 9. in 11. uro.

Lep pozdrav, Marjeta Šarić

28. 5. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Damijan Štefanc

Prestavljene gov. ure

Zaradi strokovne ekskurzije, ki bo potekala jutri, 28.5. odpadejo govorilne ure. Nadomestni termin je v četrtek, 31.5. ob 15. uri.

Lep pozdrav,
dr. Damijan Štefanc

24. 5. 2018Vsi letnikiizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

Govorilne ure

V petek, 25. 5. 2018 ne bo govorilnih ur, nadomestne bodo 1. 6. 2018 od 8.00 - 11.00 ure. Predhodno se najavite po e-pošti.
Lep pozdrav, Monika Govekar-Okoliš

6. 4. 2018Vsi letnikiasist. dr. Katja Jeznik

Vabilo za prostovoljno delo v koloniji za družine

Spoštovani!

Nismo turistična agencija Sonček, smo pa Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p., ki tradicionalno organiziramo Zdravstveno terapevtsko kolonijo za družine med 18.8. in 25.8.2018 v Centru Sonček Elerji nad Ankaranom.

Kolonije so namenjene družinam, ki imajo predšolske otroke s posebnimi potrebami – pridružijo se nam celotne družine (mama, oče, otrok s PP ter sorojenci). V dopoldanskem času imajo starši delavnico, ki smo jo poimenovali Učenje za življenje, otroci pa različne terapije in varstvo.

Za izvedbo programa vabimo k sodelovanju prostovoljce. Vaša naloga bo pomoč pri varstvu otrok ter sodelovanje pri različnih aktivnostih v sklopu programa. V zameno za vaše opravljeno prostovoljno delo vam nudimo možnost dodatnega usposabljanja, pridobivanja izkušenj in različnih veščin, brezplačno hrano in prenočišče ter pisno potrdilo o udeležbi ter mnogo lepih trenutkov.

Imate čas in menite, da vas zanima sodelovanje z nami? Želite spoznati delo z družinami, ki imajo drugačne otroke in pridobiti izkušnje pri delu z otroki s posebnimi otroki, spoznati nove ljudi?

Če ste na vsa vprašanja odgovorili pozitivno, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.soncek.org in izpolnite prijavnico za prostovoljce v ZTK za družine ali enostavno izpolnite priloženo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošljete po elektronski pošti na naslov mojca.vaupotic@soncek.org ali na naslov:
Zveza Sonček so.p.,
Rožanska ulica 2,
1000 Ljubljana

Za dodatne informacije kontaktirajte Mojco Vaupotič:
- telefon 040 749 794,
- e-mail: mojca.vaupotic@soncek.org.

Veselimo se druženja z vami!
mag. Mojca Vaupotič, vodja ZTK za družine
Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček so.p.

11. 12. 2017Vsi letnikiizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc

Odpoved predavanj in govorilnih ur

Pozdravljeni!
Jutri, 12.12., zaradi bolezni odpadejo predavanja in govorilne ure. Hvala za razumevanje,
Klara S. Ermenc

Arhiv obvestil

Arhiv starejših obvestil najdete tukaj.