Plagiatorstvo  -
odnos Oddelka za pedagogiko in andragogiko do plagiatorstva

1. Kaj je plagiat?

Plagiat je predstavitev dela ali idej nekoga drugega, kot da je avtorstvo naše lastno, torej ne da bi bil ustrezno prikazan tudi njihov vir.
Plagiat je dejanje v nasprotju z akademsko poštenostjo. V kontekstu obveznosti študentov na Oddelku za pedagogiko in andragogiko velja plagiat za kršitev, ko študent odda svojo nalogo v ocenjevanje, kar terja ukrep.
Plagiati imajo različen obseg in oblike. V kontekstu pisnih nalog študentov, gre pogosto za:
neustrezno prepisovanje ali povzemanjekopiranje iz interneta, s spremembo le nekaterih malenkosti (preurejanja besed) ali prevod iz tujega predelavo naloge, ki jo je ustvaril drug študent.

2. Kako se lahko plagiatu izognemo?

Da bi se izognili ustvarjanju plagiata, moramo biti pozorni na to, da navedemo (citiranje, referiranje ali povzemanje) vir vsakič, kadar:
dobesedno navedemo besede nekoga drugega;povzemamo ali se navezujemo na delo nekoga drugega, razen ko gre za znane in splošno sprejete ideje;reproduciramo druge vrste dela kot so tabele, slike, fotografije...

Da bi se izognili nehotenemu plagiatu, si lahko pomagamo z naslednjimi nasveti:
natančno beležimo vire, ko ob študiju ustvarjamo zapiske,uporabimo narekovaje povsod, kjer besede dobesedno izhajajo iz nekega drugega dela, četudi gre le za del stavka ali sintagmo,povzetke prebranega si zapisujemo s svojimi besedami, izogibajmo se preurejanja le nekaterih besed v stavku.

Kako ustrezno navajamo vire?
Za navajanje virov pri pisanju akademskih besedil obstajajo natančna navodila, ki so med disciplinami lahko različna. V enem besedilu se držimo enotnega načina navajanja.

3. Ukrepi v primeru plagiata na Oddelku za pedagogiko in andragogiko

Kadar študent v ocenjevanje odda nalogo (diplomsko ali seminarsko), v kateri profesor prepozna plagiat, oblikuje ukrep glede na obseg plagiata -- nalogo lahko zavrne oz. jo negativno oceni.

V primeru ugotovljene kršitve pri seminarski nalogi, ki je predpogoj za pristop k izpitu, lahko študent opravlja izpit šele v naslednjem študijskem letu.

Če profesor presodi, da gre za težjo kršitev, sproži disciplinski postopek na fakulteti.

4. Kakšen odnos do plagiata imajo uveljavljene univerze po svetu?

Harvard University
Princeton University
 
Queensland University of Technology

* Predlog: Veliko univerz zahteva izjavo o spoštovanju »akademske poštenosti« na naslovnici seminarjev in nalog.