• Andragoška spoznanja
• Anthropos
• CEPS
• Časopis za kritiko znanosti
• Defektologica Slovenica
• Didakta
• Družboslovne razprave
• Educa
• HRM
• Iskanja
• Kairos
• Kakovostna starost
• Organizacija
• Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica
• Pogled - Acta Suicidologica
• Preverjanje in ocenjevanje
• Ptički brez gnezda
• Revija za kriminalistiko in kriminologijo
• Socialna pedagogika
• Socialno delo
• Sodobna pedagogika
• Šolska kronika
• Šolski razgledi
• Šolsko polje
• Šolsko svetovalno delo
• Vzgoja
• Vzgoja in izobraževanje
• Vodenje v vzgoji in izobraževanju
• Andragoške studije
• Bildung und Erziehung
• Comparative Education Review
• Croatian journal of education
• Die Deutsche Schule
• Early Childhood Research Quarterly
• Education permanente
• Formation Emploi
• Globalisation, Societies and Education
• Harward Education rewiew
• International Journal of Education and Ageing
• International Journal of Lifelong Education
• Journal of Counseling and Development
• Journal of Educational Measurement
• Lline : Lifelong learning in Europe
• Napredak
• Professional School Counseling
• Sociology of Education
• Studies in Philosophy and Education
• Studies in the Education of Adults
• Theory and Research in Education
• Unterrichtswissenschaft
• Zeitschrift für Pädagogik