ZGODOVINA PEDAGOGIKE IN ŠOLSTVA I – 2008/2009

Obveznosti študenta: – seminar (pogoj za opravljanje izpita)

– izpit (pisni).

Seminar: seminarske teme in način opravljanja bodo določeni kasneje.

Temeljna literatura:

  • Ciperle, J. – Vovko, A. (1987). Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
  • Montaigne, M. de. (1960). Eseji. Ljubljana: Mladinska knjiga.  Esej I, 26, str. 12-53.       (S)
  • Schmidt, V. (1982). Metodološka enotnost pedagoške vede. V: Socialistična pedagogika med etatizmom in samoupravljanjem. Ljubljana: DDU Univerzum, str. 85-95.
  • Schmidt, V. (1988). Zgodovina šolstva in pedagogike  na Slovenskem. Ljubljana: Delavska enotnost: 1. knjiga v celoti.
  • Schmidt, V. (1995). Spremna beseda. V: Komenský, J. A. Velika didaktika. Novo Mesto: Pedagoška obzorja.
  • Teodosić, R. (1975). Smoter vzgajanja in izobraževanja je mogoče metodološko različno zasnovati. V: Pedagogika I. Ljubljana: DZS, str. 263-276.
  • Vidmar, T. (1995). Ideja permanentnega izobraževanja pri J. A. Komenskem v delu Pampaedia (Vsesplošno poučevanje). V: Andragoška spoznanja, št. 1-2, str. 48-54.
  • Vidmar, T. (2005). Nastajanje novoveške stopenjske šolske strukture. Ljubljana: ZIFF.
  • Žlebnik, L. (51973). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: DZS.