ZGODOVINA PEDAGOGIKE IN ŠOLSTVA II – 2008/2009

Obveznosti študenta:           

– seminar (pogoj za opravljanje izpita)

– izpit (pisni).

Seminar: seminarske teme in način opravljanja seminarja bodo določeni kasneje.

Temeljna literatura:

 • Ciperle, J. – Vovko, A. (1987). Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
 • Javornik, M. – Šebart, M. (1991).Herbartov koncept vzgoje. V: Sodobna pedagogika, št. 3-4, str. 138-147.
 • Kant, I. (1987). Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo. Vestnik, št. 1, str. 9-13 ali Nova revija 1995, št. 156/157, str. 141-145.    (S)
 • Kant, I. (1997). O pedagogiki. Phainomena, št. 19/20, str. 36-44 in Problemi, 26, 11, str. 147-158. (S)
 • Kožuh, B. (1981). Metodologija reforme osnovne šole. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (str. 26-53).
 • Medveš, Z. (1989). Antropozofski temelji waldorfske pedagogike. V: Sodobna pedagogika, 5/6, str. 228-242.
 • Medveš, Z. (1992). Aktualnost reformske pedagogike v sodobnih vzgojnih konceptih in njen pomen v razvoju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem. V: Mednarodni posvet o alternativnih vzgojnih konceptih in Znanstveni simpozij o raziskovalnih dosežkih v vzgoji in izobraževanju. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 1-14.
 • Schmidt, V. (1970). Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti. V: Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, str. 9-29.
 • Schmidt, V. (1988). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. Ljubljana: Delavska enotnost: 2. knjiga, str.: 7-36, 53-75,111-236, 258-281.3. knjiga, str.: 7-119, 123-148, 161-437.
 • Vidmar, T. (2002). Damnatio memoriae ali Ozvaldova pedagogika v luči povojnih kritik. V: Sodobna pedagogika, št. 4, str. 18-39.
 • Žlebnik, L. (51973). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: DZS.