izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Podatki

Kabinet: 540
Telefon: 241 10 94
E-mail: didaktika@stefanc.net
Bibliografija COBISS: 24031

Nosilec in izvajalec predmetov:  SDPM DIDAKTIKA  in  SDPM OPAZOVALNA PRAKSA

Govorilne ure v poletnem času (junij - september 2018)

V poletnem obdobju bodo govorilne ure pri meni potekale v naslednjih terminih:
 
junij 2018
pon, 4.6. od 16.00 do 17.00
tor, 12.6. od 14.00 do 15.30
pon, 18.6. od 16.15 do 17.30
tor, 26.6. od 16.00 do 17.00
 
julij 2018
sre, 4.7. od 9.00 do 10.30
 
avgust 2018
pon, 20. 8. od 16.00 do 17.30
sre, 29. 8. od 9.00 do 10.30
 
september 2018
sre, 5. 9. od 10.00 do 11.30
sre, 12. 9. od 9.00 do 10.30
pon, 17. 9. od 16.00 do 17.00
pon, 24.9. od 16.00 do 17.00 

Govorilne ure potekajo v kabinetu 540. Morebitne spremembe bodo pravočasno javljene na spletni oglasni deski. 

Študente prosim, da se na govorilne ure predhodno najavijo na spletni povezavi:
https://calendly.com/damijan-stefanc/govorilne-ure

Spletna najava je preprosta in vam ne bo vzela več kot minuto časa. Na govorilne ure sicer lahko pridete tudi nenajavljeni, a če v posameznem razpisanem terminu ne bo nobenega najavljenega študenta, bodo tisti dan govorilne ure odpadle brez posebnega obvestila. 

Izredni študentje, doktorski študentje, študentje programov PAI v okviru CPI FF ter vsi tisti, ki pod mentorstvom izr. prof. dr. D. Štefanca opravljate diplomske, magistrske, doktorske ali aplikativne naloge, se lahko za termin konzultacije dogovorite tudi individualno po e-pošti. 

Nosilec predmetov

    izr. prof. dr. Damijan Štefanc